Header Logo राजस्थान लोक सेवा आयोग
ISO(2001:2008) राजस्थान सरकार

Rajasthan Public Service Commission
ISO(2001:2008) Govt. of Rajasthan
Header Logo
Header Logo
Hon'ble Secretaries (Past)
S. No.Secretary NameFromTo
1SHRI SHYAM SUNDER SHARMA
Photo
20-01-1950 12-06-1957
2SHRI RAM SWAROOP GOYAL (Acting)
Photo
13-06-1957 20-12-1957
3SHRI RAJ BIHARI LAL
Photo
21-12-1957 07-01-1960
4SHRI R.N. UPADHYAY
Photo
24-02-1960 28-02-1962
5SHRI JAGDISH RAM SHARMA
Photo
05-04-1962 05-04-1969
6SMT. OTIMA BORDIYA
Photo
08-05-1969 21-06-1971
7SHRI YASHODEV SHARMA
Photo
31-07-1971 09-06-1972
8SHRI D.N. UPADHYAY
Photo
10-06-1972 22-11-1974
9SHRI S.D. SHRIVASTAV
Photo
23-11-1974 03-09-1979
10SHRI NAND KISHOR
Photo
19-09-1979 03-04-1980
11SHRI PRAHLAD RAI SHARMA
Photo
15-04-1980 14-08-1981
12SHRI RATAN KUMAR GUPTA
Photo
11-09-1981 07-03-1984
13SHRI CHANCHAL RAJ MEHTA
Photo
13-03-1984 11-05-1984
14SHRI DAYA SHANKAR SHARMA
Photo
07-06-1984 31-10-1987
15SHRI SUDHIR BHARGAV
Photo
06-01-1988 13-05-1991
16SHRI GIRI RAJ SINGH
Photo
29-07-1991 02-01-1992
17SHRI O.P. SHRIVASTAV
Photo
03-01-1992 28-02-1993
18SHRI N.D. KHANNA
Photo
08-06-1993 14-09-1993
19SHRI PRITMA SINGH
Photo
10-01-1994 13-06-1994
20SHRI N.D. KHANNA
Photo
13-06-1994 31-10-1994
21SHRI M.S. KHAN
Photo
21-08-1995 19-04-1997
22SHRI ATUL SHARMA
Photo
26-04-1997 06-11-1999
23SMT. ROLI SINGH
Photo
06-11-1999 11-10-2002
24SHRI SANDEEP VERMA
Photo
20-10-2002 05-06-2003
25SHRI ALOK GUPTA
Photo
01-09-2003 03-02-2004
26SHRI R.N. ARVIND
Photo
05-02-2004 09-06-2004
27SHRI R.S. AGARWAL
Photo
16-06-2004 06-01-2005
28SHRI C.P.VYAS
Photo
21-07-2005 16-09-2005
29SHRI SUBHASHA BHARGAV
Photo
17-04-2006 08-05-2006
30SHRI YAAD RAM GOUR
Photo
09-05-2006 05-11-2006
31SHRI RAJENDRA BHANAWAT
Photo
06-11-2006 09-04-2007
32SHRI RAMESH K. JAIN
Photo
10-04-2007 02-02-2008
33SHRI VIKAS S. BHALE
Photo
25-02-2008 10-10-2008
34SHRI VAIBHAV GALARIYA
Photo
06-01-2009 18-08-2009
35SHRI HEMANT SHESH
Photo
03-09-2009 23-07-2010
36Dr. K.K. PATHAK
Photo
08-09-2010 16-12-2013
37SHRI NARESH KUMAR THAKRAL
Photo
23-10-2014 08-02-2016 (A/N)
38SHRI B.L. KOTHARI
Photo
24-02-2016 20-06-2016
39Shri GIRIRAJ SINGH KUSHWAHA
Photo
20-06-2016 02-05-2018
40Shri P.C.BERWAL
Photo
09-05-2018 01-03-2019
41Shri. KISHORE KUMAR SHARMA
Photo
01-03-2019 25-09-2019 (A/N)
India Portal
State Portal
National Voters Services Portal
India Portal
Visitor Number: 10,78,46,040
Last Updated on: Oct 18, 2019